Kate Raworth komt naar Groningen!

Noord Nederland wil de transitie maken naar een Circulaire en Inclusieve Economie. Daarvoor is nog heel veel nodig, onder andere anders denken en organiseren. Om succesvol te zijn moet partijen hier gericht aan samenwerken: bedrijven, overheid en onderwijs. Daarvoor zijn ook nieuwe inzichten nodig, nieuwe denkmodellen. Kate Raworth kan met haar concept van de Donut Economie hiervoor een mooi kompas bieden.

Groningen kent ook nog eens de uitdagingen rondom de aardbevingen en ondervindt daarmee aan den lijve de gevolgen van de oude fossiele economie. Dat biedt aan de andere kant ook enorm veel kansen om het nu wel goed te doen. Kate heeft het in haar boek onder andere over een regeneratieve economie: Groningen zou een mooi icoon kunnen worden voor zo’n nieuwe, herstellende economie! Daarom halen we Kate Raworth graag naar Groningen om haar visie daarop te horen…

Een groep vrijwilligers, ondersteund door Gemeente Groningen en de Provincies Groningen en Drenthe heeft 3 meet-ups georganiseerd nav de VPRO Tegenlicht uitzending met Kate Raworth: Winschoten 8 maart, Groningen 27 maart en Assen 11 april. Bij deze meet-ups ligt de focus vooral op de sociale kant van duurzaamheid: wat Raworth noemt het sociale fundament van onze economie. Bij het denken en vooral doen rondom een circulaire economie is dit aspect nog sterk onderbelicht, vandaar de focus hierop bij de meet-ups.

Verder zijn we als groep bezig om een meet-up te organiseren specifiek voor de overheid: wat kan de overheid met dit nieuwe perspectief en hoe stimuleert ze een veilige economie. Verder kijken we nog of we een meet-up kunnen organiseren in het aardbevingsgebied zelf.

Bij al deze meet-ups gaan we van de deelnemers vragen ophalen die we vervolgens voor gaan leggen aan Kate Raworth. Ze kan dan in haar verhaal in juni hier op ingaan.

Contactpersoon: Roelof de Vries, Met Andere Waarden: 06-55858387

Meer info:

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2017-2018/de-donut-economie.html

https://tegenlichtmeetupgroningen.wordpress.com/2018/02/04/meet-up-27-maart-donuteconomie/

https://www.groene.nl/artikel/verander-de-wereld-begin-met-een-potlood/

Vragen en opmerkingen: kateraworthkomtnaargroningen@gmail.com

Opzetten Ecosysteem Sociaal Innoveren

Om de de vorming van een Circulaire Economie mogelijk te maken en te versnellen is Sociaal Innoveren nodig. U herkent vast wel situaties waar alle partijen willen, maar zaken niet verder komen. Typisch voorbeeld van  situaties waar sociaal innoveren nodig is. Verduurzaming, onderwijsvernieuwing, arbeidsparticipatie, ketensamenwerking, transitie naar nieuwe verdienmodellen, meervoudige waarde creatie. Zo maar wat zaken die versnelling behoeven.  En organisaties passen zich maar langzaam aan. Ze hebben ook moeite met samenwerken. Als je hier niet op in speelt leg je zo maar het loodje. Ontwikkelingen in een sector kunnen ineens heel hard gaan.

Samen met MVO Alliantie en JIN werk ik aan het opzetten van een Ecosysteem Sociaal Innoveren. We zijn er van overtuigd dat we hiermee de transitie naar een circulaire en inclusieve economie voor Noord Nederland tot een enorme versnelling kunnen brengen: https://www.metanderewaarden.nl/esi/

Training Nieuwe Business Modellen van start

Woensdagavond 5 April is de eerste groep van de training Nieuwe Business Modellen van start gegaan. Een geïnteresseerde groep ondernemers vanuit verschillende sectoren (oa accountancy, architectuur, IT, marketing, netwerkorganisatie, horeca) maakte kennis met de eigenschappen van nieuwe verdienmodellen,

leerde anders kijken naar (technologische) ontwikkelingen en de eigen organisatie met het model van Martec’s law,

en ging aan de slag met meervoudige waarde creatie…

Als er belangstelling is voor deelname aan een nieuwe training in de winter van 2017/2018 stuur dan een mail naar roelof@metanderewaarden.nl 

Aankondiging conferentie 18 mei 2017 Business Modellen voor de Circulaire Economie

Het landelijke onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE) leverde ruim 2800 reacties op. 800 ondernemers vulden de enquête volledig in en in totaal hebben we 5.800 cases bekeken. Vervolginterviews zijn in volle gang en er ontstaat een mooie lijst van de echte CE casussen in Nederland.
De resultaten presenteren we tijdens een tweedaags event op 18 en 19 mei.
Op 18 mei beginnen we met de conferentie BMCE in de Eusebiuskerk te Arnhem waar we o.a. de onderzoeksresultaten presenteren. Aansluitend is er buiten een bijzondere CE markt waar u kennis kunt maken met uiteenlopende CE initiatieven en producten. Op 19 mei is er de BMCE regiotour: u kunt dan op locatie gaan kijken bij ondernemers in Oost Nederland.De activiteiten op 18 en 19 mei zijn afzonderlijk te bezoeken. Voor de conferentie betaalt u de kostprijs, De CE Markt en de BMCE regiotour zijn gratis toegankelijk en worden georganiseerd in samenwerking met CIRCLES.

We zijn druk bezig om een mooi programma neer te zetten. Deelnemen? Meedoen? Uw Circulair model laten zien?Meer informatie via onderstaande link.

BMCE 18 en 19 mei

Opdracht van Regio Groningen Assen voor MKB training Nieuwe Verdienmodellen

Samen met Buro Bries heb ik in vervolg op de zeer succesvolle MKB Ondernemersavond met Jan Jonker: “WEconomy, van oude economie naar nieuwe verdienmodellen” een vervolgtraining ontwikkeld voor ondernemers die verder willen met innovatie en nieuwe verdienmodellen. De trainingen zullen plaatsvinden in maart en april onder de titel: Continuïteit, van oude naar nieuwe verdienmodellen.

Klik hier voor de inhoud van de training

Artikel NRC Jan Jonker “Nieuwe businessmodellen voor een duurzame economie”

Een mooi opiniestuk van Jan Jonker verscheen in de NRC onder de titel “Nieuwe businessmodellen voor een duurzame economie